Logotyp
trainparts logotyp vit

Historia

Trainparts historia

Trainparts affärsidé är nytillverkning och renovering av bladfjädrar, buffertar och drag-inrättningar till järnvägsfordon, framförallt till godsvagnar. Företaget arbetar också med andra produkter för vagnsunderhåll, exempelvis bromsklosskilar, centruminlägg, fotsteg, handtag och bussningar.

  • Trainparts Sweden AB bedriver underhåll, ombyggnad och nytillverkning av bladfjädrar, buffertar och draginrättningar till järnvägsfordon. Företaget arbetar också med andra produkter för vagnsunderhåll.
  • Företaget har sitt ursprung från SJ som sedan mitten av 1960 hade en verkstad i Bollnäs för underhåll och tillverkning av bladfjädrar.
  • Verkstaden övertogs 1989 av ABB Traction som avvecklade all verksamhet förutom smedjan.
  • Mellan 1993 och 2002 drevs smedjan av Bollnäs Fjäder AB och i samband med ett uppköp av bolag som sysslade med upparbetning av buffert och draginrättningar ombildades Bollnäs Fjäder AB till Trainparts Sweden AB.
  • År 2012 började Trainparts Sweden AB tillverka bromskloss kilar, bussningar, handtag etc.
  • År 2014 tog Göran Forsberg över verksamheten.
  • År 2018 började Trainparts även med slit- och reservdelar för att vara en komplett leverantör.
  • År 2022 Stockwik förvaltning förvärvar verksamheten 5 maj

I vår verkstad gör vi underhåll på alla de typer av bladfjädrar som finns på marknaden, men vi tillverkar också nya bladfjädrar och parabelfjädrar. Detta kräver både kunskaper och specialutrustning, exempelvis härdugn, härdkar, anlöpningsugn och pressar. Personalens kunskap är unik och den överförs från generation till generation. Det är medarbetarnas kompetens som driver Trainparts framåt.

KONTAKTA OSS

imagegen

Alla rättigheter reserverade Trainparts Sweden AB © 2024
Cookies | Sidkarta | Webb: Precis